Verditakst Næring

naeringstakseringTaksering av næringseiendommer

Næringseiendommer takseres av tilleggsutdannede takstmenn som gjør en vurdering basert på bl.a. markedsleier, kontaktstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontraker og markedsleie.

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdes generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

 

Forhåndstakst på næringseiendommer

Takstrapporten lages etter de samme prinsipper som en normal takst, men vurderingen av bygget gjøres bare på grunnlag av tegningene og den tekniske beskrivelsen.