Verditakst Bolig

boligtakstBolig, rekkehus, leiligheter og fritidseiendommer.

Ved kjøp og salg av bolig/hytter, skilsmisse, arv og skifte, refinansiering, energimerking, tilstandsrapportering med mer.

Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte, har det de siste årene blitt en stor økning i etterspørsel av Tilstandsanalyse. Boligsalgrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandsanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i felleskap av bransjen. Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en Boligsalgsrapport.