Verditakst Bolig

Verditakst Bolig

Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte, har det de siste årene blitt en stor økning i etterspørsel av Tilstandsanalyse. Boligsalgrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandsanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i felleskap av bransjen.

Les mer
Verditakst Næring

Verditakst Næring

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdes generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Les mer
Landbrukstaksering

Landbrukstaksering

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdier innenfor konsesjonslovens begrensninger. På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ikke opp til det nivå som markedet er villig til å betale

Les mer

Både privatpersoners og bedrifters behov for takseringstjenester er godt dekket hos oss

Sertifikater

Se våre sertifikater her